กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบได้วิเคราะห์หาสาเหตุและให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็นมากที่สุดครับ

เรื่องของคุณอาจจะเป็นวิทยาทานช่วยเหลือผู้คนอีกหลายชีวิตที่ประสบปัญหาเดียวกัน แต่หากท่านใดไม่ต้องการให้เผยแพร่เรื่องราวของตนเองบนเว็บไซต์นี้ แสงประกายดอทคอม กรุณาติ๊กถูกช่อง ไม่ต้องการเผยแพร่เรื่องตนเอง

[anspress]