ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี อาจจะตอบกลับช้านะครับ เนื่องจากผู้ตอบมีภาระงานค่อนข้างสูง แต่จะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดครับ

[anspress]