พระพุทธเจ้า, สมเด็จโตฯ และพญายมราช มาบอกหลวงพ่อฤๅษีเรื่องการอุทิศ​ส่วนกุศล

พระพุทธเจ้า, สมเด็จโตฯ และะพญายมราชมาบอกหลวงพ่อฤๅษ…

อ่านเพิ่มเติม