ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬา

#ร่วมแชร์เป็นธรรมทานช่วยโรงพยาบาลวัดบวรนิเวศวิหาร …

อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังควา…

อ่านเพิ่มเติม

บริจาคสร้างอาคารภูมิสิริมังคลา​นุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนิน…

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่อมือแพทย์​ค่ายาสำหรับพระสงฆ์และผู้ป่วยสา​มัญ วัดบวรและรพจุฬา

ทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่อมือแพทย์ค่ายาสำหรับพระสงฆ์แล…

อ่านเพิ่มเติม