เชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๕๖

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาประจำ…

อ่านเพิ่มเติม