โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร​้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด พร้อมตู้ (ครั้งที่ ๘)

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด …

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือบทสวดสาธยายพระไตรปิฎก จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบทสวดสาธยายพระ…

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรป​ิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ ครั้งที่ ๖

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด …

อ่านเพิ่มเติม