ร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่รพ.โพนนาแก้ว และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 24พค.64

#ในนามคณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุน…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือเรียนบาลี #แด่พระภิกษุ-สามเณร ยังขาดแคลนได้ศึกษาเล่าเรียน

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา#ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังส…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน ธรรมทีวี ช่องทีวีของวัดเวฬุวัน โดยหลวงปู่สาครฯ

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน ธรรมทีวี ช่องทีวีของวัดเ…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกพร้อมตู้ถวายสำนักสงฆ์ซับทรายทอง บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวั…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบุญโครงการถวายตู้และพระไตรปิฎกปี 2561 วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงโครงการถวายตู้และ…

อ่านเพิ่มเติม