9 มิย.58 เวียนเทียนฟังธรรมในวันอัฏฐมีบู​ชา ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

Spread the love

ขอเชิญร่วมเวียนเทียนฟังธรรมในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระสรีรสังขารองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ในวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

h91642f5.jpg