31 มค.59 ร่วมสร้างสำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (สาขาวัดอโศการาม)

Spread the love

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลีทุกท่าน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์จารึกตำนาน สืบสานปณิธานท่านพ่อลี ด้วยการร่วมสร้างสำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (สาขาวัดอโศการาม) บนพื้นที่ดินของวัด ในอดีตท่านพ่อลีได้รับการถวายจากผู้มีศรัทธา เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ 

#โดยได้กำหนดวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม ในโอกาสครบรอบ “ชาตกาล ๑๑๐ ปี ” เพื่อน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านพ่อได้สร้างไว้ในพระศาสนา

#ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถร่วมบุญได้โดยการโอนปัจจัยเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลอง 10 (ธัญบุรี) ชื่อบัญชี พระบรรลือ เอี่ยมศรี เลขที่ 318-250297-6

ติดต่อเป็นเจ้าภาพและโรงทาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-1988-3622
:
#อย่าลืม วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายนามพระเถระสายหลวงปู่มั่นที่เมตตามาร่วมงาน
1. พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) (หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) จ.กาฬสินธุ์
2. พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
3. พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
4. พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
5. พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (พระมหาเข้ม จิตธมฺโม) วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
6. พระพุทธิสารเถร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
7. พระครูมงคลญาณ (หลวงพ่อคำพอง ปญฺาวุโธ) วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ
8. พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
9. พระครูปลัดบุญช่วย ปุญฺวนฺโต วัดภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
10. พระอาจารย์พูนศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม วัดป่าบ้านยาง จ.สุรินทร์

h288d54b.jpg