27-28 ตค.61กฐินสร้าง โบสถ์/วิหาร อเนกประสงค์ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ จ.เลย

Spread the love

27-28 ตค.61กฐินสร้าง โบสถ์/วิหาร อเนกประสงค์ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ เลย

กฐินวัดป่าถ้ำแกลบ
27-28 ตุลาคม 2561

ขอเชิญร่วมสร้าง โบสถ์/วิหาร อเนกประสงค์ ในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในพิธีการทางศาสนา และใช้รับรองพระเถระและญาติโยม โดยจะสร้างด้านข้างทางขึ้นพระเจดีย์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ งบประมาณก่อสร้าง 8.5 ล้านบาท
ณ วัดป่าถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย

ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขา เลย
ชื่อบัญชี วัดป่าถ้ำแกลบ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0202-2690-8406

h12ce6d7.jpg