22 ก.พ. 58 ผ้าป่าตึกสงฆ์อาพาธ, เลนส์ตา, เครื่องฟอกไต, ไถ่โค-กระบือ

Spread the love

ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายพระราชกุศลเป็นเจ้าภาพเลนส์ตาเทียม

บริจาคให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 200 คน ( ฟรี ) และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ. วานรนิวาส เครื่องฟอกไต เตียงผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ อาคาร รร. บ้านท่าศิลา

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 จรัญสนิทวงศ์ซอย 57 บางพลัด กทม

***************************

ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ. ศรีสะเกษได้เป็นต้นศรัทธานำประชาชนสร้างอาคารผู้ป่วย และซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ ร.พ. ต่าง ๆ ที่ขอมา เนื่องจากแต่ละแห่งจำเป็นต้องใช้อาคารเหล่านี้ แต่ยังของบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้ ดังนั้นเท่ากับว่าทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นของสงฆ์ แล้วพระสงฆ์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไปทำให้ได้บุญสองต่อ โรงพยาบาลวานรนิวาส จ. สกลนคร ไม่มีตึกสงฆ์สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์อาพาธนอนพักรักษาโดยเฉพาะ ท่านต้องไปนอนรวมกับฆราวาสซึ่งไม่ถูกต้องตามพระวินัย ผอ. รพ. วานรนิวาสได้มากราบเรียนท่านพระอาจารย์ทองปาน ขอให้ท่านเมตตาเป็นผู้นำศรัทธาประชาชนช่วยสร้างอาคาร งบค่าก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเดี่ยว 28 ห้อง ห้องรวม 7 เตียง 1 ห้อง การก่อสร้างขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. 2558 และได้กำหนดทำบุญฉลองพร้อมมอบให้ทางราชการวันที่ 8 มีนาคม 2558 ส่วนเครื่องมือแพทย์จะทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนในครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ท่านยังเมตตาจัดหาทุนซื้อเตียงผู้ป่วย 114 เตียง และเครื่องมือแพทย์ ( งบ 16 ล้านบาท ) เพื่อใช้ในตึกใหม่ 5 ชั้นของ ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ซึ่งรัฐบาลไม่มีงบเครื่องมือแพทย์ ส่วนชั้นบนสุดทำเป็นห้องพักภิกษุอาพาธ และสร้างอาคารโรงเรียนบ้านท่าศิลา จ. อุดรธานีซึ่งผุพังแล้วเพราะสร้างมานานกว่า 40 ปี เกรงจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน งบค่าก่อสร้างประมาณ 1 ล้านบาท และจัดซื้อเครื่องฟอกไตมอบให้ รพ. บ้านม่วง จ. สกลนคร ซึ่งจะขยายศูนย์ฟอกไตเป็น 7 เตียง และจากผลงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2555 ท่านพระอาจารย์ทองปานได้เมตตาสร้างอาคารต่าง ๆ มอบให้ส่วนรวมดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลวก มูลค่า 4.5 ล้านบาท อาคารเรียน ร.ร. บ้านนาแยง จ. สกลนคร 8 แสนบาท อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ. สว่างแดนดิน พร้อมชุดตรวจผ่าตัดโรคหู คอ จมูก และรถพยาบาลฉุกเฉิน 21 ล้านบาท ตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. พังโคนพร้อมห้องน้ำตึกผู้ป่วยนอกและเครื่องมือแพทย์ 6 ล้านบาท โคมไฟห้องผ่าตัดและเครื่องฟอกไต ร.พ. บ้านม่วง 3 ล้านบาท สร้างศูนย์ฟอกไตและมอบเครื่องฟอกไต 8 เครื่องให้ ร.พ. โนนสัง 8 ล้านบาท อาคาร ร.ร. บ้านหมากยาง ร.ร. บ้านหนองกุง, ร.ร. สว่างแดนดิน 7 ล้านบาท เครื่องกระตุ้นหัวใจมอบให้ ร.พ. กุมภวาปี 3 แสนบาท และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้มอบให้ทางราชการไปแล้ว

และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก 200 คน ฟรี ณ ร.พ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยทีมจักษุแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเลนส์แก้วตาเทียมบริจาคให้ผู้ป่วยจำนวน 200 เลนส์ ราคาเลนส์ละ 4,000.- บาท นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เพื่อตอบสนองโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ซึ่งได้ดำเนินการไถ่ชีวิตไปแล้ว 1,224 ตัว ซึ่งได้มอบให้แก่เกษตรกรที่ขอมาโดยมีสัญญาห้ามฆ่า ห้ามขาย หรือแลกเปลี่ยน ราคาโค ( วัว ) เฉลี่ยตัวละ 18,000.- บาท กระบือ ( ควาย ) ตัวละ 20,000.- บาท และบริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 114 เตียง มอบให้ ร.พ. สว่างแดนดิน ราคาเตียงละ 23,000.- บาท

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. วานรนิวาส เครื่องฟอกไต เตียงผู้ป่วย ร่วมเป็นเจ้าภาพเลนส์ตาเีทียม และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ. จรัญ 57 กทม 10700 ท่านสามารถร่วมบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังรายละเอียดข้างต้น ท่านที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารตั้งแต่ 200,000.- บาทขึ้นไป จะจารึกชื่อของท่านและคณะฯไว้ที่หน้าห้องนั้น ๆ ขอได้โปรดช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดวงตาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม และพ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ

***************************

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป

ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 200 คน ( ฟรี )

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. วานรนิวาส เตียงผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ให้ ร.พ. สว่างแดนดิน เครื่องฟอกไตให้ ร.พ. บ้านม่วง ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ. จรัญฯ 57 แยก 3-7 ( ซ. วัดรวกบางบำหรุ ) ถ. จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.30 น.

รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้………
หลวงปู่ประสาร สุมโน จ. ยโสธร ( ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต )
หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม จ. สกลนคร ( ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล )
พระครูประโชติปัญญาวุธ ( ชำนาญ ) จ. เลย ( ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ )
หลวงพ่อสอน ชีวสุทโท จ. สกลนคร ( ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล )
พระครูบวรธรรมสมาจารย์ ( พลชัย ) จ. ยโสธร ( ศิษย์หลวงปู่หล้า ภูจ้อก้อ )
หลวงปู่สุภาพ สุชีโว จ. สกลนคร ( ศิษย์หลวงปู่แตงอ่อน )
พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ จ. ศรีสะเกษ ( ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล )
พระอาจารย์วิลัย เขมิโย จ. อุบลราชธานี ( ศิษย์หลวงพ่อสีทน กมโล )
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 19.00 น. แสดงธรรมโดยพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณและปฏิบัติภาวนา
( มีอาหารว่างเลี้ยง )

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 7.30 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน
เวลา 9.30 น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม
เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีปัจจัย : ซื้อเลนส์ตาเทียมมอบให้ผู้ป่วยต้อกระจก 200 คน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. วานรนิวาส 30 ล้านบาท เครื่องฟอกไตราคา 440,000.- บาท มอบให้ ร.พ. บ้านม่วง เตียงผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์มอบให้ ร.พ. สว่างแดนดินราคาเตียงละ 23,000.- บาท อาคาร ร.ร. บ้านท่าศิลา 1 ล้านบาท

ทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วย, เลนส์ตา, เครื่องมือแพทย์และ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์และมนุษย์
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 016-4-07801-8
ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่บัญชี 016-4-20015-2
ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิต โค-กระบือ

หมายเหตุ
สอบถามได้ที่ ผศ. ยุวดี ชาติไทย ( ศิริราช ) โทร 089-8164343, คุณปรานอม 087-9849972 แฟกซ์ที่อยู่ของท่านพร้อมใบโอนเงินมาที่ 02-4248120 หรือส่งไปรษณีย์เพื่อรับอนุโมทนาบัตร โปรดนำรถไปจอดที่ ร.ร. วัดรวกบางบำหรุ ( เจ้าภาพได้เตรียมชุดสังฆทานและผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมทำบุญจะนำถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงานและเข้ากองผ้าป่ามหากุศลทั้งหมด )