21 มีค.62 ผ้าป่าสร้างศูนย์ไตเทียม ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นครปฐม

Spread the love

21 มีค.62 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศูนย์ไตเทียม ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศูนย์ไตเทียม
21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ร่วมบุญได้ที่ 
– ซื่อบัญชี กองทุนผ้าป่า 48 ปี รพ.จัทรุเบกษา 
– ธนาคารทหารไทย 
– บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 345-2-46631-5

พิกัดhttps://www.google.com/maps/place/โรงพยาบาลจันทรุเบกษา/@14.1027787,99.9370295,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e2557336c621e5:0x1e3a244ad8006ee!8m2!3d14.1027787!4d99.9392182