19 เมย.58 ขอเชิญสาธุชนร่วมฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Spread the love

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ขอเชิญสาธุชนร่วมฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๓๐ น.
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี (พระภาวนาเขมคุณ วิ.) วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงธรรมเรื่อง “การพัฒนาตนเอง” และนำเจริญภาวนา

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติภาวนา โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง เรื่อง “รู้ใดไหนเล่า…จะเท่ารู้สึกตัว”

– กรุณาแต่งกายสุภาพ
– เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Email [email protected]
ถ่ายทอดสดจาก รพ. ผ่านทาง kanlayanatam T

h60d2299.jpg