15 กพ.58 ผ้าปาสามัคคีเพื่อสร้างวัดสำหรับพระภิษุอาพาธ ณ. ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

Spread the love

ขอเชิญร่วมทอดผ้าปาสามัคคีเพื่อสร้างวัดสำหรับพระภิษุอาพาธ ที่วัดป่าฐานสมานุสร จังหวัดเลย

ณ. ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

h3acfb27.jpg