14 กพ 2557นี้มอบความรักแด่เพื่อนมนุษ​ย์ที่พิการทางสายตา ฝ้าป่าสร้างโรงเรียนคนตาบอด

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.59 น.
ณ. อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

Facebook มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซำ้ซ้อน โทร 025104895 และ 025103625
ปล. โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่ โทรสาร 029436235 และ 029435088 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านต่อไป หรือนำไปส่งมอบด้วยตัวเองที่ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซำ้ซ้อน

h52b4aa6.jpg
h2d7ed36.jpg