1-2 มกราคม2558 ทอดผ้าป่าสร้างพระธาตุบัวบาน

Spread the love

ด้วยวัดสิริจันโท ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์(สิริจันโท) ปัจจุบันได้สร้างพระธาตุบัวบาน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั่นเหมือนเจ้าคุณอุปาลีคุณูปมาจารย์และพระน้องชายของท่านไว้ชั้นล่างพระธาตุเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึง ขณะนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่มาก

ขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง” พระธาตุบัวบาน”ประดิษฐาน ณ วัดสิริจันโท บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เวลา 9.00 น…….. พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบแรก
เวลา 13.30 น……..พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบสอง
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป…..สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 1 มกราคม 2558
เวลา13.00 น…….ทอดผ้าป่าสามัคคี
เวลา16.00 น…….ร่วมพิธีสมโภช แะลพิธีพุทธาภิเษก

วันที่ 2 มกราคม 2558
10.29 น…….ทำพิธีบรรจุวัตถุมงคลลงในสะดือพระธาตุบัวบาน

ขอเชิญท่านนำวัตถุมงคลร่วมพิธีและบูชาพระเงินพระทองไหลมาเทมา องค์ละ 30 บาท เพื่อร่วมบรรจุในพระธาตุบัวบาน จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2558

เลขที่บัญชีของวัด…
ธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ อุบล
ชื่อบัญชี วัดสิริจันโท บ้านหนองไหล
เลขที่บัญชี 340-075484-6