ใส่รองเท้าแตะขับรถ ผิดกฎหมาย

Spread the love

มีประชาชนสอบถามไปยังเว็บจราจรตาเพชร ของ บก.จร.ถึงกรณีใส่รองเท้าแตะขณะขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ผิดกฎหมายหรือไม่ ตำรวจเรียกจับได้หรือไม่ ซึ่ง บก.จร.ให้คำตอบว่า ถ้าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยาน ยนต์โดยสารสาธารณะรับจ้าง หรือรถยนต์สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย ก็จะมีความผิดตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2555 ซึ่งเครื่องแต่งกายคนขับรถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้างขณะขับรถรับจ้าง คนขับรถสาธารณะต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยและรัดกุม ดังนี้ เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น ยัดชายเสื้อไว้ในกางเกง ยกเว้นเสื้อที่สุภาพ ใส่เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม กางเกงขายาวต้องทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ และขณะขับรถรับจ้าง คนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องติดชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายของเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม สีของตัวอักษรให้ตัดกับสีเสื้อ ไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ ใครฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งก็มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท.

ที่มา www.dailynews.co.th/article/626/211556