โครงการ”ผ่าเข่าและสะโพกสำ​หรับพระภิกษุสงฆ์” ฟรี

Spread the love

โครงการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกฟรี สำหรับพระภิกษุและสามเณร นักบวชในศาสนาต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 รับ 86 รูป เท่านั้น ติดต่อ คุณรุ่ง เบอร์โทร 081-900-8280 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1772 รพ.พญาไท 2

h0180d2e.JPG