” แก้วตาใจ ” ร่วมบุญฉลอง 80 พรรษาพระนางเจ้าช่วยคนยากไร้ 12 โรค

Spread the love

เนื่องในวาระมหามงคลสมัยฉลอง 80 พรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระดำริช่วยผู้ป่วยยากไร้ 12 โรคในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ึถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ( ปิดโครงการประมาณสิ้นปี พ.ศ. 2556 ) โดยผู้ป่วยยากไร้ไม่จำกัดว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ ” แก้วตาใจ “

1 เปลี่ยนกระจกตา
2 เปลี่ยนประสาทหู
3 เปลี่ยนลิ้นหัวใจ
4 จัดหารองเท้าสำหรับผู้พิการเท้า

และอื่น ๆ ( ขออภัยที่ผมจำรายละเอียดไม่หมด )

ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังจิตศรัทธาได้ที่เบอร์บัญชีของสภากาชาดไทยดังนี้

ธ. ไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-88000-6
ชื่อบัญชี ” สภากาชาดไทย “

ธ. กสิกรไทย
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 630-2-23066-6
ชื่อบัญชี ” สภากาชาดไทย “

เมื่อโอนแล้วช่วยกรุณาแฟกซ์ใบโอนพร้อมเขียนคำว่า โครงการ ” แก้วตาใจ “
เขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์กลับ
ทางสภากาชาดจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรตอบกลับทุก ๆ ท่าน