เสียงจูงสมาธิแสงสว่าง

Spread the love

โดย .ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เป็นสมาธิที่ทำได้ง่าย โดยกุศโลบายน้อมจิตใช้แสงสว่างนำจิต
ส่งผลดีต่อชี่วิตมากมาย ฝึกได้ง่าย เหมาะสำหรับคนที่ฟุ้งซ่านง่าย และฝึกสมาธิแนวอื่นได้ยาก
ปัจจุบัน ดร.อาจองได้นำไปสอนและให้นักเรียนที่โรงเรียน สัตยาไสย ทำก่อนเรียนทุกชั่วโมง
ผลปรากฎก็คือ เด็กมีความสงบเย็น สมองปลอดโปร่ง ฉลาด เรียนรู้ได้ดีมากขึ้น
อยากให้ลองเอาไปฝึก และใช้กันจริงจัง กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผลดีพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง
และใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา

“ดาว์นโหลดทีนี่ (คลิ๊ก 4.56 MB)”

(คลิ๊กขวาที่เลข เลือกบันทึก หรือ save as )