เปิดรับบริจาคเจ้าภาพต้นเสา จำนวน ๙ ต้น ๆ ๕๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงล้างบาตรพระสงฆ์

Spread the love
ที่ ๐๐๗ / ๒๕๕๖ สำนักงานวัดศรีสว่างมงคล
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพต้นเสา จำนวน ๙ ต้น ๆ ละ ๕๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงล้างบาตรของพระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ วัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เนื่องด้วยโรงล้างบาตรหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมเพราะเนื่องจากปลวกได้ทำลาย และสร้างมานานแล้ว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยทางวัดจึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้
…ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญในนาม “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม) โทร. 084 – 7972215พระอธิการสุพจน์ สุทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างมงคล