เปิดปาก เปิดใจ ให้อภัย

Spread the love

จากหนังสือของ”ท่านไพศาล วิสาโล”บทนึ่งเขียนไว้ว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนพระอนิรุธวุธะ

พระสาวกของพระองค์ที่ประทับอยู่ในป่ากับอีก 2 รูป พระองค์ก็ถามว่า “เป็นยังไงบ้าง” พระสาวกก็ตอบว่า “พระเจ้าข้า โชคดีเหลือเกิน กายของข้าพระพุทธเจ้าแตกต่างกัน แต่เรามีจิตใจดวงเดียวกัน” ทุกอย่างจึงมีความสุข สะดวก สบาย ในการปฏิบัติธรรม

แม้เราจะคิดต่างกัน แต่หาก”เปิดใจ” รับฟัง มันก็จะแก้ไขพัฒนา และปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นมาได้ รวมทั้งต้อง “เปิดปาก” ถาม เหมือนกับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ให้คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ มารับฟังข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ เพราะเกิดกรณีฟ้องร้องกันบ่อยครั้ง แต่เมื่อทำแบบนี้แล้ว เรื่องราวร้องทุกข์ก็ลดลง เพราะประชาชนรู้สึกว่าโรงพยาบาลพร้อมที่จะรับฟังปัญหา และเมื่อเปิดใจ เปิดปากแล้ว ก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ปัญหาทุกอย่างมันก็จะยุติ

ที่มา variety.teenee.com/foodforbrain/57607.html