เชิญสาธุชนคนดีร่วมทำบุญบริจาคบูรณะโรงครัวโรงฉันฑ์วัดทุ่งบวกข้าว

Spread the love
heefe281.jpg

ขอเจริญพรบอกบุญเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีเจตานาศรัทธาร่วมทำบุญบูรณะโรงฉันฑ์ภัตตราหาร น้ำปานะของพระภิกษุสามเณรวัดทุ่งบวกข้าวและพระอคันตุกะที่จาริธุดงมาพักในวัดทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายระเอียดดังนี้
ปูนซีเมนต์ถุงละ 100 บาท กระเบื้องปูพื้น ต.ร.ม ละ 300 บาท ไม้ฉลุลูกกรง แผ่นละ 100บาท สีกระป๋องละ 600 บาท หรือร่วมทำบุญตามเจตนาศรัทธา
โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ พระเศวต จิตฺตสํวโร
เลขบัญชี 519-0-24355-9 
เบอร์โทร 0979568681 จึงขอเจริญพรบอกบุญมานะโอกาสนี้ขอเจริญพร หมายเหตุ สาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรขอให้แจ้งทางเบอร์ด้วยนะครับ ขอเจริญพร