เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๒ นักษัตรไม้ดัดปรับภูมิทัศน์ลานธ​รรมเมตตาทันใจ

Spread the love

วัดหนองเต่าคำ
ต.มะขุนหวาน
อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
๕๐๑๒๐

เจริญพรมายังญาติโยมทุกท่านทางวัดหนองเต่าคำขอประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมทุกท่านเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๒ นักษัตรไม้ดัด ตามปีเกิดขอแต่ละคนละท่าน เพื่อที่ทางวัดจะปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานธรรมเมตตาทันใจ บริเวณหน้าวัด ที่ประดิษฐานพระพุทธศรีศากยะมุนีทันใจสมปราถนา และสมเด็จพระพุทธเมตตามหาลาภ

จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพดังมีรายการดังต่อไปนี้

๑.เจ้าภาพ ๑๒ นักษัตร พร้อมกระถางและไม้ดัดพร้อมดินปลูก จำนวน ๒๔ ตัว/ชุด (ทั้งสองด้าน) รวมทั้งชุดๆละ ๕๐๐ บาท

๒.บริจาคตามจิตศรัทธา

ร่วมบุญบริจาค


ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาสันป่าตอง)

ชื่อบัญชี วัดหนองเต่าคำ (บูรณะถาวรวัตถุ )

เลขที่บัญชี 524-0-23982-7

หรือจะติดต่อสอบถามทางวัดโดยตรงได้ที่ 081 -9934002


หรือที่ [email protected]

h8414a78.jpg

h62140d5.jpg