เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงเหล็กและกระเบื้องหลังคาอุโบสถ วัดโนนงิ้ว จ.ยโสธร ขาดอีก 29,920 แผ่น

Spread the love
h45033b0.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาอุโบสถ
วัดโนนงิ้ว ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
งบประมาณในการก่อสร้าง 3 ล้านบาท
เจ้าภาพโครงเหล็กและกระเบื้อง แผ่นละ 100 บาท
จำนวน 30,000 แผ่น หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธา

ถวายเงิน 1 บาท เพื่อสร้างอุโบสถ.. เงิน 1 บาท ก็อยู่คู่อุโบสถ 1 หลัง

“การสร้างวิหารทาน ถ้าเป็นสถานที่ที่ใช้ประจำ จะมีอานิสงส์มหาศาล เพราะว่าเขาใช้กี่ครั้ง บุญก็เป็นของเรา โดยเฉพาะเจ้าภาพที่สร้างโบสถ์ สังฆกรรมทุกอย่างในส่วนของสงฆ์เขาใช้โบสถ์ทั้งนั้น โดยเฉพาะการบวชพระ คือการให้กำเนิดซึ่งพระสงฆ์ จะต้องอยู่ในเขตสีมาของโบสถ์เท่านั้นจึงจะทำได้ “
พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

ถวายทานกับพระอรหันต์ 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับ ถวายทานกับพระพุทธเจ้า 1 ครั้ง
ถวายทานกับพระพุทธเจ้า 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง
และถ้าถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง คือ สร้างวิหาร มีการก่อสร้าง
เช่น สร้างสุขา ศาลาการเปรียญ กุฏิ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น”

เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายราชศักดิ์ สีลาดเลา มีความประสงค์บอกบุญวิหารทาน สร้างหลังคาอุโบสถ วัดโนนงิ้ว ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างไกลจากความเจริญ อุโบสถหลังนี้สร้างมาประมาณ 5 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงได้สอบถามทางวัด ทางวัดแจ้งงบประมาณในการที่จะสร้างหลังคาทั้งหลัง ประมาณ 3 ล้านบาท
จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาอุโบสถ เจ้าภาพโครงเหล็กและกระเบื้อง แผ่นละ 100 บาท จำนวน 30,000 แผ่น เจ้าภาพทุกท่านที่ประสงค์ออกนาม ข้าพเจ้าจะเขียนชื่อใส่กระเบื้องที่จะใช้มุงหลังคาอุโบสถให้ทุกท่าน

หรือร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาได้ที่
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาอัมพวัน
ชื่อบัญชี นายราชศักดิ์ สีลาดเลา
เลขที่ 491-0-25679-2
เปิดร่วมบุญวันที่ 9 เมษายน 2558

สอบถามเพิ่มเติม โทร 084-833-408 ราชศักดิ์
หรือทางเพจ บอกบุญ..สร้างพระ
www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A…787731?ref=bookmarks

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยเหตุแห่งบุญนี้ และขอทำหน้าที่สะพานบุญต่อไป สาธุ อนุโมทามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

h4e9433a.jpg