เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเพื่อมุง​หลังคาศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 8 ต้น/ต้นละ 2,000 บาท

Spread the love

วัดศรีวิชัย หมู่ที่ ๕
ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ 22 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเพื่อมุงหลังคาศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 8 ต้น / ต้นละ 2,000 บาท

ขอเจริญพรคณะศรัทธาทุกๆท่าน ขณะนี้ทางวัดได้ประชุมปรึกษากันและได้ลงความเห็นตรงกันว่าจะทำการบูรณะศาลาที่เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ให้เป็นศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิธีต่างๆเป็นต้นนั้น ทั้งนี้จึงได้มาประกาศประชาสัมพันธ์งานบุญเพื่อแจ้งให้คณะศรัทธาได้มีโอกาสร่วมกันสั่งสมบุญกุศลในการครั้งนี้ ดังรายละเอียดที่สามารถร่วมบุญมีดังนี้
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 8 ต้น / ต้นละ 2,000 บาท
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาอเนกประสงค์ ตามกำลังศรัทธา

คณะศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 8 ต้นตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หล่มสัก ( ออมทรัพย์ )
ชื่อบัญชี พระวสันต์ สนฺตาสโภ
เลขที่บัญชี 695 – 7 – 06468 – 3


หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
082 – 2255904 พระยิ้ม (รักษาการเจ้าอาวาส)

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาพระบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขออารธนาพระบารมีธรรม ขออาราธนาพระบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขออาราธนาพระบารมีพระอรหันตสาวกและพระอริยสงฆ์สาวกทุกพระองค์ พร้อมด้วยเทพพรหมเทวดาแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วแสนโกฏิจักรวาลโลกนี้ ขอได้เมตตาแผ่พระรัศมีพระบารมีที่ไพศาลมายังคณะศรัทธาทุกท่านและได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบารมีในการร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 8 ต้นในครั้งนี้ ให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง มีรากฐานชีวิตมั่นคง แลได้ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐ แลความว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่สำเร็จ ขอจงอย่าได้บังเกิดแก่ทุกท่าน นับแต่บัดนี้จนเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ แลในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ ฯ

hd6022e4.jpg

hc8712e8.jpg

h0a64110.jpg