เชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่ากมโลฯ (หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ) อ.วังสามหมอ อุดรธานี

Spread the love
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในพรรษา ปี ๕๖

ณ วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ (องค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณเจ้าอาวาส)
ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี


ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันอาสาฬหบูชา)
เวลา ๑๐.๐๐ น.


ด้วยองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี กำลังดำเนินการสร้างวัดใหม่บนเนื้อที่ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ ภูมิประเทศเป็นภูเตี้ยๆ และอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่สอนการเจริญภาวนาแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ด้วยพระเมตตาขององค์หลวงพ่อ ทองปาน จารุวัณโณ ท่านจึงได้เร่งดำเนินการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่สอนการเจริญภาวนากรรมฐานแก่พุทธบริษัทดังกล่าว

การก่อสร้างต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมสร้างบารมีและสร้างมหากุศลครั้งนี้โดยโดยพร้อมเพรียงกัน เพียงกองละ ๑,๕๐๐ บาท

อานิสงค์การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการ ทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

หากท่านได้ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาที่รู้จักกัน ให้รับทราบต่อๆ กันไป ก็จะช่วยให้เกิดเป็นบุญใหญ่ที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ภายหลังวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่อยู่และเบอร์โทรข้างท้ายนี้

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
(ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่า พร้อมจตุปัจจัยไทยทาน
หลวงพ่อให้โอวาท พระสงฆ์เจริญพร เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค
หรือร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ
เลขที่บัญชี ๔๔๐ – ๐ – ๒๗๗๒๑ – ๖

ติดต่อสอบถามและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่
คุณทิพยารรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐๘๓-๑๔๐-๒๒๘๕
แฟกซ์ ๐๔๓-๓๔๘-๓๙๐ ต่อ ๔๐๕
(ส่งต่อคุณทิพยวรรณ บุญสร้างศาลา)
;E-mail : [email protected]