เชิญร่วมพิมพ์หนังสือเรื่อง&quo​t;ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล&q​uot; เล่มละ ๕๐ บาท

Spread the love

ขอบอกบุญถึงนักสร้างบารมีทั้งหลายร่วมสร้างบุญพิมพ์หนังสือเรื่อง “ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล” จำนวน ๒๐๐ เล่ม เล่มละ ๕๐ บาท เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจ โดยผ่านรายการ “ธรรมยามเช้า” (จะปิดบัญชีบุญนี้วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) หากมีความประสงค์ร่วมบุญครั้งนี้สามารถร่วมบุญผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” เลขบัญชี 545-0-14343-5สอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต วัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร. 089-8523498 E-mail [email protected]

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง