เชิญร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดนาเจริญ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

Spread the love

ทางวัดนาเจริญ หมู่ที่5 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ได้จัดสร้างศาลาการเปรียญทดแทนหลังเก่าได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วจึงบอกบุญมายังผูมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบัจจัยได้ทีพระอธิการกัมปนาท ธมฺมจาโร เบอร์โทร 0813471811 เจ้า อาวาส

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดนาเจริญ เลขที่ 4350240055
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื้อบัญชี คณะกรรมการวัดนาเจริญ บ.นาคอย บัญชีเลขที่ 020008856269

h2164a91.JPG

hd195fd9.jpg