เชิญร่วมทอดผ้าป่าวัดประโชติการาม สิงห์บุรีในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 56

Spread the love

เนื่องด้วยในวันที่7 กรกฎาคม 2556 จะมีการทอดผ้าป่า เพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดประโชติการาม จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระยืนคู่อายุกว่า 700 ปีซึ่งมีการบูรณะต่อเนื่องกันมากว่า 5 ปีตั้งแต่การบูรณะที่หยุดชะงักลง จนกระทั่งมีการดำเนินการบูรณะทั้งฐานราก ตัววิหารผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมวัด พระวิหารเอียง การก่ออิฐถมดินใต้ล่าง จนในปัจจุบันการบูรณะกำลังจะใกล้ความจริงแล้ว จึงอยากให้ญาติธรรมทั้งหลายที่ได้เคยร่วมบุญกันมา ได้ร่วมบุญส่งท้ายอานิสงส์แห่งวิหารทานในครั้งนี้ให้ลุล่วงโดยฉับพลัน อนึ่งปัจจัยครั้งที่ยังนำไปสร้างกำแพงแก้วรอบพระวิหารเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยนอกจากการทอดผ้าป่าแล้ว ยังมีการหล่อพระพุทธสุวรรณมงคล สัมฤทธิ์ผลทันใจ และร่วมถวายเทียนพรรษา 19 วัด จึงขอเชิญร่วมงานบุญในครั้งนี้

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน และให้ตระหนักในวิหารทานที่มีอานิสงส์มหาศาล ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ตราบถึงพระนิพพาน

ท่านสามารถรับชมภาพการบูรณะ ความเป็นมา กว่า 5 ปีในการบูรณะได้ตามเวบไซต์
ขอแรงช่วยครับ สิงห์บุรีพระอัฏฐารส ล้ำค่าหลายร้อยปีกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงสององค์
topicstock.pantip.com/religious/topicsto…702115/Y9702115.html
ความคืบหน้า ความช่วยเหลือ สู่พระยืน วัดประโชติการาม
topicstock.pantip.com/religious/topicsto…885876/Y9885876.html
วันนี้ไทยรัฐได้ลงข่าวเรื่องวัดประโชติการาม
topicstock.pantip.com/religious/topicsto…778384/Y9778384.html
รายงานความคืบหน้าและเชิญร่วมอนุโมทนาบุญการบูรณะหลวงพ่อทรัพย์- หลวงพ่อสิน วัด
ประโชติการาม จ สิงห์บุรี
topicstock.pantip.com/religious/topicsto…815978/Y9815978.html

บัญชีในการร่วมบุญมีดังนี้ครับ
1. ชื่อบัญชี พระอธิการนพดล เขมรโต (เพื่อการบูรณะโบราณสถาน) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสิงห์บุรี เลขบัญชี 5602485135
2. ชื่อบัญชีวัดประโชติการาม ธ.กรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขบัญชี1161801626
3. ชื่อบัญชีวัดประโชติการาม ธ.กรุงเทพ สาขาสิงห์บุรี เลขบัญชี 3144109703
4. ชื่อบัญชีวัดประโชติการาม (เพื่อการบูรณะโบราณสถาน) ธ.กรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขบัญชี 1160343993
5. ชื่อบัญชีวัดประโชติการาม ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสิงห์บุรี เลขบัญชี 5602565846

รบกวนแจ้งรายชื่อ และยอดโอนปัจจัย ก่อนวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 56 เวลา 24.00 จะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำไปเขียนแผ่นทองหล่อพระ และยอดปัจจัยถวายผ้าป่าต่อพระอาจารย์