เชิญร่วมทอดผ้าป่าบรรจุหัวใจพระพุทธประทานพร ณ. วัดป่าปัญญโรจน์ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5/12/61

Spread the love

อีกงานที่ได้กำหนดการชัดเจนแล้ว คืองานพิธีบรรจุหัวใจพระใหญ่ ที่กำหนดไว้ วันที่5ธันวาคม2561 
จึงขอบอกบุญมายังทุกท่านมาไว้ที่นี้ด้วย กับงานบุญบรรจุหัวใจพระพุทธประทานพร ซึ่งจะเป็นงานที่ทำให้องค์พระแล้วเสร็จสมบรุณ์ และครั้งนี้ยังได้กำหนดการให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนทรัพย์สานงานเก่าที่ค้างคาให้แล้วเสร็จต่อไป โดยทางวัดได้กำหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าไว้999กอง กองละ999บาท หรือตามกำลัง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่093-1979955 หรือร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่604-00-66865