เชิญรวมเป็นเจ้าภาพซื้อแปสังกะส​ีสำเร็จรูป

Spread the love

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อแปสังกะสีสำเร็จรูป เพื่อสร้างโครงหลังคาหอฉันท์ เเละสร้างโรงครัว ณ วัดเศวตฉัตร บ.กกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ตัวละ 79 บาท จำนวน 150 ตัว (มากน้อยตามกำลังศรัทธา) 

เรียน พุทธศาสนิกชนทุกท่านตอนนี้หลังคาศาลาหอฉันท์ วัดเศวตฉัตร บ.กกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ทำการมุ่งหลังคาเสร็จเรียบร้อยเเล้วทางวัดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อสังกะสีมุ่งหลังคาหอฉันท์ ณ โอกาสนี้จึงใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลความสุข ความเจริญ ความสำเร็จทกประการ ร่ำรวย จงมีแก่ท่านใจบุญทั้งหลาย และเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญฯ

ติดต่อสอบถาม 080-0103549 พระอาจารย์วิริยะ กิตฺติสาโร
เลขบัญชี 401-0-68964-1 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุดรธานี ออมทรัพย์
พระวิริยะ กิตฺติสาโร

h765e26f.jpg

ha352b25.jpg

h8040f5f.jpg