เชิญชวน ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี โดยสมเด็จพระสังฆราช

Spread the love

เชิญชวน ร่วม โครงการ
จัดพิมพ์หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี โดยสมเด็จพระสังฆราช

อุดหนุนสมทบค่าจัดพิมพ์ หนังสือ 19 บาท /1 เล่ม

ร่วมพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป สามารถ จัดพิมพ์ข้อความแทรก
รายนามผู้ร่วมจัดพิมพ์ พร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศ

สามารถ สั่งพิมพ์

1. แจ้งชื่อ ผู้สั่งพิมพ์ และ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2. แจ้ง สั่งทำหนังสือวิธีสร้างบุญบารมี จำนวน — เล่ม
3. ใส่ข้อความพิมพ์แทรก
4. แจ้งสถานที่จัดส่ง
5. แจ้งชื่อผู้รับ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 2 หมายเลข
เพื่อให้บริษัทขนส่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้ถึงที่หมาย

ส่งมาที่ เมล์ [email protected]

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา

ที่ 02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

h897f93c.jpg