เชิญชวนสั่งพิมพ์ พระไตรปิฎก ฯ เล่มละ 27 บาท

Spread the love
h5e07488.jpg

แนะนำ หนังสือธรรมะ ทรงคุณค่า
เหมาะสำหรับแจกเป็นธรรมบรรณาการเพื่อ ความเข้าใจองค์ความรู้

เกี่ยวกับพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ขนาด 14.5*21 cm

ปกอ่อน จำนวน 80 หน้า กระดาษปอนด์ 80 แกรมอย่างดี
เคลือบ ยูวี (เงา) อย่างหนา

ราคาจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ 27 บาท
( ร่วมบุญพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป สามารถ แทรก ข้อความ ขาวดำ ฟรี 1 หน้า)


ศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา ขอ
กราบเรียนเชิญชวน ร่วมพิมพ์ หนังสือธรรมะทรงคุณเล่มนี้

สามารถสั่งซื้อ และสามารถร่วมจัดพิมพ์ รายนามผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มดังกล่าว

โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ราคา 27 บาท ( สั่ง 100 เล่มขึ้นไป จัดส่ง ทั่วประเทศ)

………………………………………………………………………………………………………….

1. สามารถ เขียนรายชื่อ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ หรือ ข้อความที่ประสงค์จะจัดพิมพ์ มาที่ MAIL : [email protected]

2. บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ( กรณีที่สั่งพิมพ์ 100 เล่มขึ้นไป)

3. ให้เขียน ชื่อ และ ที่อยู่ผู้รับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้ง 2 หมายเลข เป็นอย่างต่ำ

เพื่อให้ บริษัทขนส่ง สามารถสอบถามเส้นทางการส่งได้

4. ใช้ระยะเวลาการจัดพิมพ์ ไม่เกิน 2 วัน ก็แล้วเสร็จ

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะ ราคาถูกนี้ เป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกและหนังสือพระพุทธศาสนา

บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆจัดส่งทั่วประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง . 086-461-8505, 087-696-7771, 085-819-4018,

081-424-0781, 02-482-7358