เจริญพร..เป็นเจ้าภาพทองคำเปลวแ​ท้..แผ่นละ๙บาท(ปิดทองเจ้าทันใจ​)๗,๐๐๐แผ่น

Spread the love

ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทองคำเปลวแท้(ทองคัดพิเศษ) แผ่นละ ๙ บาท
เพื่อลงรักปิดทองพระพุทธสิริรัตนโพธิญาณ เจติยาปุญญะนิมิต ประสิทธิพรสำเร็จทันใจ(หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ)
วัดนาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

……………………………………………………………………………………………………..

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพลงรักปิดทองคำแท้ พระพุทธสิริรัตนโพธิญาณ เจติยาปุญญะนิมิต ประสิทธิพรสำเร็จทันใจ(หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ) วัดนาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พระพุทธสิริรัตนโพธิญาณ เจติยาปุญญะนิมิต ประสิทธิพรสำเร็จทันใจ หรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่า “พระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจ” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิล้านนา หน้าตัก ๕๙ นิ้ว สูง ๒ เมตร ๓๙ เซนติเมตร ปางประทานพร สาเหตุที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจ” เพราะว่า การสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ สร้างจากปูนปั้นสด ก่ออิฐถือปูน โดยมีการจัดพิธีปั้น เบิกเนตร และพิธีพุทธาภิเษก ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดย พระเจ้าทันใจองค์นี้ ใช้เวลาปั้นเพียง เวลา ๑๖ ชั่วโมง และเบิกเนตร แล้วเสร็จ รวมเวลาทั้งหมด เพียง ๒๐ ชั่วโมง แบบฉบับล้านนาโบราณ ด้วยเหตุของการสร้างที่แล้วเสร็จได้รวดเร็วทันใจจึงได้ชื่อว่า พระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจ ศรัทธาทั่วไปจึงให้การนับถือ ตามคติโบราณถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะมักขอพรและได้รับความสำเร็จโดยทันใจ หรือมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการให้พร การขอพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้สมปรารถนาได้ ในโอกาสนี้ โดยดำริของ พระอาจารย์ยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดนาบุญ ได้มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมกันลงรักปิดทองคำแท้หลวงพ่อทันใจ โดยร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชา และนอกจากนี้ยังมีกำหนดการที่จะทำพิธียกฉัตรมณฑปพระเจ้าทันใจ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ โดยในเบื้องต้นทาง พระอาจารย์ยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดนาบุญ และคณะกรรมการวัดนาบุญ ได้ให้ช่างลงรักปิดทองมาทำการประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการลงรักปิดทองหลวงพ่อทันใจ ต้องใช้งบประมาณในการลงรักปิดทองคำแท้ทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งทางวัดยังไม่มีเจ้าภาพ และขาดทุนทรัพย์ปัจจัยที่จะลงรักปิดทองคำแท้

ดังนั้น อาตมภาพพระอธิการยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดนาบุญ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ จึงเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพลงรักปิดทองคำแท้องค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นบุญที่หาได้ยากยิ่ง โดยได้รับบริจาครวมยอดปัจจัยแล้วได้ประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากพอควรที่จะพอให้ช่วงมาทำการลงรักปิดทองได้ แต่อาตมาภาพพอมีความรู้ด้านการลงรักปิดทองพระอยู่บ้างจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการปิดทองเองดีกว่า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่วัดด้วย ทั้งนี้การลงรักปิดคงยังจำเป็นต้องใช้ปัจจัยในการซื้ออุปกรณ์บางส่วน เช่น สีแฟรส์ก และทองคำเปลวแท้(ทองคัดพิเศษ) และอื่นๆ

ฉะนั้น ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทองคำเปลวแท้(ทองคัดพิเศษ) แผ่นละ ๙ บาท ซึ่งจะจำเป็นต้องใช้ทองคำเปลวแท้(ทองคัดพิเศษ) ที่ปิดทองสำหรับองค์หลวงพ่อทันใจ ประมาณ ๗,๐๐๐ แผ่น ท่านที่มีศรัทธาอยากร่วมบุญนี้ ท่านสามารถร่วมทำบุญ โดยการโอนปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ผ่านช่องทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลอง เลขที่ ๕๑๓-๐-๒๘๕๗๑-๙ ชื่อบัญชี พระยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต(เจ้าอาวาสวัดนาบุญ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดนาบุญ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทร. ๐-๕๔๕๔-๕๓๑๙ หรือติดต่อที่อาตมาภาพได้โดยตรงที่เบอร์โทร. ๐๙-๔๗๑๖-๖๙๐๙…..

h956d131.jpg
h3a8ad32.jpg