เจริญพรขอรับบริจาคหนังสือธรรมะ​ โต๊ะหมู่บูชา ชุดขาว สมุดปากกา คอมเพื่อสื่อธรรมะ

Spread the love

เจริญพรขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ

เนื่องด้วย วัดแจ้ง บ้านโนนทัน ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
เป็นวัดที่เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการนำเยาวชนเข้ามา
ร่วมทำกิจกรรม ทางศาสนาเช่น เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และฝึกอบรม
เพื่อส่งเข้าประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด,ภาค ถึงระดับประเทศ
ทั้งอบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ และทางวัดยังมีสิ่งที่จะต้องก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้

๑) ทางคอนกรีตเข้าวัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร ใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ด้วย
ต้องใช้ค่าก่อสร้าง ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒). ห้องน้ำ ๒๐ ห้อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓). กุฏิกรรมฐาน มีห้องน้ำในตัว ๕ หลัง ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท

๔). รับบริจาค หนังสือธรรมะ , โต๊ะหมู่บูชากวาง ๑ เมตร ยาวเมตรครึ่ง, ชุดขาว,สมุดปากกา,คอมมือสองเพื่อใช้เป็นสื่อธรรมะกับเยาวชน

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมบริจาคตามศรัทธาได้ที่.
วัดแจ้ง บ้านโนนทัน หมู่ ๕ ตำบลบ้านเล่า อำเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบริจาคได้ที่

พระอิทธิเทพ ชินวํโส
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ
เลขที่บัญชี ๓๐๗-๐-๕๘๑๒๑-๘ 

พระอิทธิเทพ ชินวํโส
เจ้าอาวาสวัดแจ้งบ้านโนนทัน
พุทธศาสตร์บัณฑิต มจร.รุ่นที่ ๓๖

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๘๓-๑๒๔๒-๘๖๘

h9b0338b.jpg