องคุลิมาลตัดนิ้วคนมาคล้องคอเพร​าะอะไร

Spread the love

องคุลิมาลเดิมชื่อว่า อหิงสกะ ได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตักสิลา เรียนเก่งกว่าศิษย์ทั้งปวง ต่อมาอาจารย์ผู้สอนถูกยุยง ก็เกิดคิดจะกำจัดอหิงสกะจึงสั่งให้ไปฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนแล้วจะสอนสุดยอด วิชาให้อหิงสกะฆ่าคนแล้วตัดนิ้วมือมาคล้องคอ เพื่อให้จำได้ว่าฆ่าไปกี่คนจึงมีชื่อว่า องคุลิมาล แปลว่า ผู้เอานิ้วมือมาเป็นพวงมาลัยคล้องคอ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้ว่า องคุลิมาลสามารถจะบรรลุอรหัตผลได้จึงเสด็จไปโปรด จนกระทั่งองคุลิมาลหยุดการฆ่าคนแล้วหันมาฆ่ากิเลสแทน ด้วยการบวชเป็นพระภิกษุและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

ที่มา www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowle…-Lord-Buddha-06.html