สร้างสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ์​จอมมุนีศรีสุริยวงศ์ ลำพูน

Spread the love

โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ จ.ลำพูน เป็นโบราณสถานเก่าแก่ เป็นวัดร้างกว่า 1,000 ปี ขณะนี้กำลังบูรณปฏิสังขร เพื่อจะยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ในการบูรณะสถานที่แห่งนี้ มีพระครูสังฆรักษ์สุธีรวงศ์ วิสุทฺธิรํสี และ สายบุญสายศรัทธาปฏิปทาพระแม่จามเทวี ตลอดถึงสาธุชนทั่วสารทิศ ช่วยกันฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรเพื่ออุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจามเทวี และได้ดำเนินการสร้างโบสถ์ขึ้น และจะได้สร้างพระประธานโบสถ์ในปี 2558 ตามฤกษ์ที่เห็นสมควรต่อไป
…………………………………..
โอกาสที่จะได้ร่วมสร้างพระประธานโบสถ์จะมีสักกี่ครั้งในชีวิต – ร่วมสร้างพระประธานโบสถ์ ” สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ์จอมมุนีศรีสุริยวงศ์ ” ขนาด 69 นิ้ว โลหะทองเหลือง ปิดด้วยทองคำแท้ โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
…………………………………..
บูชาแผ่นดวงโภคทรัพย์สร้างพระประธาน : แผ่นละ 99 บาท หรือร่วมทำบุญตามเจตนา : ร่วมทำบุญผ่านทางธนาคาร ได้ที่ ธนาคาร.กสิกรไทย เลขบัญชี 661-2-19052-4 ( โครงการสร้างพระประธานโบสถ์ ) ร่วมทำบุญเสร็จแล้ว แจ้งแอดมินได้เลยครับ จะได้เขียนแผ่นทองให้กับผู้ร่วมทำบุญ กรุณา แจ้งชื่อนามสกุล วันเดือนปี เกิด ให้ครบ ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่ เจ้าอาราม 0800320605 , ปรมินทร์ 0931810200 , วณิชา 0931414186
…………………………………..
ติดตามข่าวสารข้อมูล สร้างพระประธานโบสถ์ ได้ที่ www.facebook.com/watpahkhayomtai

hc452f7c.jpg

h2a80710.jpg