สร้างพระมหาเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธ​รรมสถาปัตยกรรมไทยแห่งแรกในบังค​ลาเทศ

Spread the love
hc573eca.jpg

h99a1b53.jpg

วันจันทร์ที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๘ ผมได้เข้ากราบพระสุจิต สุคโต ( พระภิกษุชาวบังคลาเทศ ) จำพรรษาที่วัดพุทธบูชามาประมาณ ๙ ปี โดยความเมตตาชนชาวพุทธบังคลาเทศที่เคารพบูชา ศรัทธาเลื่อมใสในการนับถือพระพุทธศาสนาและความตั้งใจมั่นของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพินิจ ( หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย ) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ในอันที่จะรักษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้จัดโครงการสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อ ” พระมหาเจดีย์ พุทธบูชา มหาโลกนาถ ปชาสามัคคี ศรีอนาลโย ” ( Peace Pagoda Analayo ) ณ วัดนิวสาลวันจังหวัดโคมิลล่า บังคลาเทศ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ขณะนี้กำลังสร้างชั้น ๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องใช้ปัจจัยในการก่อสร้างตามโครงการอีกเป็นจำนวนมาก

กำหนดการปี ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑. ที่วัดโบไรเกา(Baraigaon)ของสมเด็จพระสังฆราชโชติปาลมหาเถโร
วันศุกร์ที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. บรรพชาสามเณรจำนวน ๕๐ รูป
( เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพรูปละ๒,๐๐๐บาท)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐินถวายปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์

๒. ที่วัดดุปเจอร์ ( Dupchar )
วันเสาร์ที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐินถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์พร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระภิกษุชาวบังคลาเทศด้วย

โดยติดต่อบริจาคได้ที่
กุฏิหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
หรือโดยเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งครุ-ประชาอุทิศ
ชื่อบัญชีพระราชภาวนาพินิจ ( สนธิ์ คำมั่น )
เลขที่บัญชี 465-0-27572-5
หรือติดต่อพระสุจิต สุคโต
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซด์ : www.sjm-foundation.org

ถึงแม้จะผ่านกฐินปี ๒๕๕๗ ไปแล้ว หากแต่การสร้างพระมหาเจดีย์ยังคงต้องใช้ปัจจัยอีกจำนวนมาก เท่าที่ทราบจากพระสุจิต สุคโตวันนี้ว่าอีกประมาณ ๒๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงขอเชิญทุก ๆ ท่านได้ร่วมบุญครั้งนี้เพื่อให้การสร้างสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีเทอญ