สร้างธรรมนำใจ ให้ผู้อยู่หลังกำแพง

Spread the love

ท่านสาธุชนทั้งหลาย ทราบหรือไม่ว่า โลกหลังกำแพง หรือที่หลายๆคนเรียกว่าคุกนั้น อาจจะถูกมองว่าเป็นสถานที่ๆน่ากลัว เต็มไปด้วยคนเลว แตในความเป็นจริงใครจะรู้ได้ว่า คนเหล่านั้น สวดมนต์ วันละ 3 เวลา !!! และอีกจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจว่าหลังพ้นโทษมาแล้ว จะขอบวชทดแทนคุณพ่อแม่ในบวร พุทธศาสนา แต่ท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่ว่า ในเรือนจำ ไม่มีหนังสือ มนต์พิธี แล้วอย่างนี้ ว่าที่กุลบุตร เหล่านี้ จะ ทำหน้าที่ของเขา เต็มที่ได้อย่างไร
ผมขอเป็น เสียงสะท้อนเล็กๆ เบาๆ เสียงนึง ส่งออกมา จากโลกที่ไม่มีใครรู้จัก และอยากจะเข้าไปสัมผัส แต่ผมขอยืนยัน หาก ท่านได้เข้าไปทราบกิจวัตรของพวกเขาแล้ว จะรู้สึกว่า สิ่งที่คนทั้งหลาบเรียกว่าเรือนจำ แท้ที่จริงคือเรือนธรรม ต่างหาก………

ท่านใด มีเมตตา แด่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องการประกอบกรรมทำดีหลีกหนีชั่ว … ช่วยกันบริจาคหนังสือธรรมะ หรือหนังสือมนต์พิธี ไปได้เลยที่
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 22/4 ม.3 ต. คลอง6 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

วงเล็บด้วยว่า ห้องสมุดพร้อมปัญญา แดน 4

ให้ความเมตตาของท่าน สร้างคน สร้างพุทธสาสนิกชนที่ดี คืนสู่อ้อมอกสังคม ……