สร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เก​่าร้อยปี แผ่นละ ๔๐ บาท

Spread the love

ขอเชิญร่วมสร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เก่าร้อยปี แผ่นละ ๔๐ บาท
ถวาย พุทธสถานอุโบสถ บ้านหัวหว้า (วัดโบสถ์เก่าหัวหว้า) ธ.
บ้านหัวหว้า หมู่ ๑ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สมาชิกชาวพลังจิต ได้เคยร่วมสร้างเหล็กโครงหลังคาบูรณะโบสถ์เก่าในคราวก่อน
บัดนี้ ก็ได้ทำการจ้างช่างบูรณะส่วนหลังคา ในราคาค่าแรง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
และค่าเหล็กเส้นทั้งสิ้น หากการบูรณะหลังคาเสร็จ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)
ขณะนี้จ่ายค่าเหล็กไปแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ บาท (แสนห้าหมื่นบาท) ได้ทำส่วนตัวบนหลังคาก่อน
ก็แล้วเสร็จไปกว่า ๖๕ % จึงเห็นว่า ควรจะมุงกระเบื้องไว้ เพราะจะเป็นการไม่ให้เหล็กเป็นสนิม
และด้วยโบสถ์เก่านี้ เป็นทรงปั้นหยา มุงหลังคากระเบื้องว่าวมาแต่เดิม จึงควรอนุรักษ์ให้คงเดิม

จึงขอบอกบุญมายังท่านที่ศรัทธา
ได้ร่วมบุญสร้างหลังคาโบสถ์ (กระเบื้องว่าวซีเมน)
ในราคาแผ่นละ ๔๐ บาท หรืออาจทำตามกำลังศรัทธา
(ทางวัดต้องการจำนวน ๔,๐๐๐ แผ่น)
และหากท่านใด ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ๕ แผ่น ขึ้นไป
ทางวัดขอสมณาคุณ พระยอดขุนพล ญาณเศรษฐี เป็นที่ระลึก ๑ องค์

หากท่านมีความประสงค์ร่วมบุญนี้ กรุณาติดต่อที่
พระครูปลัดญาณเมศวร์ ญาณวีโร (ครูบาญาณ)
ประธานสงฆ์ผู้บุกเบิก พุทธสถานอุโบสถบ้านหัวหว้า (วัดโบสถ์เก่าหัวหว้า)
โทร. ๐๙๘ – ๘๓๒๓๓๒๘ , ๐๘๔ – ๗๓๕๗๙๐๔
facebook – “พุทธสถานอุโบสถ บ้านหัวหว้า” Ling – id “0988323328”

หรือร่วมบุญผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ
บัญชี พระครูปลัดธีรพัฒน์ ญาณวีโร (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)
เลขบัญชี 985-6-25711-5

และหากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใด ร่วมบุญแล้ว
มีความประสงค์ขอออกใบอนุโมทนาบัตร ในมูลค่า ๑๐๐ บาท ขึ้นไป
หรือ ขอรับวัตถุมงคลสักการะสมณาคุณ ตามรายการที่แจ้งไว้ในข้างต้น
กรุณาแจ้งสลิปการโอน หรือหลักฐานร่วมบุญ ไปตามช่องทางที่ระบุไว้
เพื่อเป็นการสะดวกในการจัดทำบัญชีรายการร่วมบุญของท่าน

ขออนุโมทนาในกุศลบุญราศรีทั้งหลายที่ท่านอนุโมทนาดีแล้ว สร้างไว้ดีแล้ว
จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ

h6b3bf37.jpg