วิหารทาน พุทธเกษตรดินแดนสุขาวดี คลองหก ปทุมธานี

Spread the love
h0498de4.jpg

h5f75b22.jpg

วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2558 ที่บ้านลานทอง ปากเกร็ด ผมและคุณโอได้ไปน้อมถวายพระไตรปิกกฉบับมหาจุฬาครบชุด 45 เล่มแก่สำนักปฏิบัติธรรมคลองหกโดยมีหลวงพ่อวิชัย เขมิโยเป็นสงฆ์ผู้รับ โดยผมได้ขอให้อาจารย์สรชัยช่วยพูดออกไมค์ในกลุ่มลูกศิษย์ขณะนั้น ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนเป็นเจ้าของพระไตรปิฏกด้วย

ในขณะก่อนแสดงธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัยได้พูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้องการไม้ใหญ่บนพื้นที่ดิน 21 ไร่ ท่านใดสนใจ มีจิตศรัทธาจะนำต้นไม้ไปปลูกให้เองก็ได้ หรือมีส่วนร่วมในวิหารทานครั้งนี้ด้วยการโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อวิชัยก็ได้ โดยหลวงพ่อวิชัยได้ติดต่อทีมปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เขาคิดราคาถูกมาก ต้นใหญ่มาก ๆ เขาคิดเพียงต้นละ 4,500.- บาท

ท่านที่ทำบุญเข้าบัญชีด้านล่างนี้ จะถือว่าทำบุญต้นไม้ซึ่งหลวงพ่อวิชัยบอกว่า ส่วนหนึ่งเทวดาท่านมักอยู่ต้นไม้ และนอกจากนั้น ยังถือได้ว่าเป็นวิหารทานด้วย เพราะปัจจัยในการปลูกต้นไม้ยังรวมถึงเรื่องดิน ปุ๋ย และเกี่ยวเนื่องกับวิหารทานในครั้งนี้ที่กำลังสร้างสถานปฏิบัติธรรมคลอง 6 อีกด้วยชื่อเต็มว่า สำนักปฏิบัติธรรมพุทธเกษตรดินแดนสุขาวดี อยู่คลอง 6 ปทุมธานี หลวงพ่อวิชัยเมตตาให้คุณอนันต์เป็นคนเขียนเบอร์บัญชีธนาคารให้ผมนำมาบอกบุญต่อได้ครับ และท่านที่นำไปบอกบุญต่อในสื่อออนไลน์ได้ทุกชนิด หลวงพ่อวิชัยท่านพูดที่บ้านลานทองครับ

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีสายไหม
เลขบัญชี 403-9541108
ชื่อบัญชี พระวิชัย เขมิโย