วันโกน วันพระ มีผลอย่างไรต่อมนุษย์หรือไม่ ?

Spread the love

ถาม : วันโกน วันพระ มีผลอย่างไรต่อมนุษย์หรือไม่ครับ ? เช่นวันปกติธรรมดาก็ไม่มีอะไร แต่พอถึงวันโกนหรือวันพระจะมีอาการสติหลุด โทสะแรง ฟุ้งซ่านมาก นั่งสมาธิก็ไม่สงบ ไม่สามารถรู้ทันกิเลสได้ โดนกิเลสลากเอาไปกินทุกครั้ง ซึ่งไม่ปกติเหมือนวันธรรมดาทั่วไปที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าจิตมีพลัง รู้ทันกิเลสบ้าง ไม่ทันบ้าง แต่วันพระนี่จะฟุ้งกระจายเลยครับ ?

ตอบ : ตกลงเขาเรียกว่าถอดกางเกงผายลม ถ้าถามว่ามีผลไหม แต่ที่บอกมานั่นผลทั้งนั้น การโคจรของดวงดาวมีผลต่อมนุษย์อยู่แล้ว โดยเฉพาะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด ผลก็ส่งง่ายที่สุด ถ้ากำลังสมาธิของเราอ่อนก็มีโอกาสโดนกระทบสูง แสดงว่าสมาธิคุณห่วยแตกมาก..! เพราะฉะนั้น..ไปเร่งรัดสมาธิให้สูงขึ้น ผลก็จะลดลง 

สนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
ณ บ้านวิริยบารมี ต้นเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=3967