วัดบึงบูรพา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาฐ​านพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร

Spread the love

จริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาฐานพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวมฐาน ๑๙ เมตร ณ.วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เสาต้นละ ๕๐๐๐ บาท

หรือบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
มีการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
เลขที่บัญชี 4030266460
ธ. กรุงไทย สาขา เลย 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
พระไพโรจน์ 0945369884

h7171fff.jpg

h8c49c60.jpg