ร่วม บูรณะ ปฏิสังขรน์ พระอุโบสถ วัด อโศการาม สมุทรปราการ

Spread the love

* วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ …. ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะอุโบสถวัดอโศการาม (อุโบสถในตำนานของหลวงปู่ครูอาจารย์) ….. ซึ่งขณะนี้กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรมมาก

สำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากการมีส่วนร่วมของทุกท่านทุกคน จะนำรวมกันเป็นกองผ้าป่าบูรณะอุโบสถวัดอโศการาม เพื่อน้อมถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในวาระ ๑๑๓ ปี แห่งชาตกาล 

โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบชาตกาลปีที่ ๑๑๓ ของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ผู้เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตและเป็นผู้ก่อตั้งวัดอโศการาม

สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีนั้น ได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม 

***** ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะอุโบสถของวัดอโศการาม สามารถร่วมบุญได้ที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว ชื่อ วัดอโศการาม เลข บ/ช 017-3-39513-2

###สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-389-2299, 081-148-9285