ร่วมไถ่โคกระบือ วัดสิงห์เชิญร่วมขอพรปิดทองพระป​ระธานสมัยอู่ทองอายุ200ปีในวันว​ิสาขบูชา

Spread the love

วัดสิงห์ สี่แยกบางพลัด จรัญ64 ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีวันวิสาขบูชา กราบขอพรพระประธานพุทธศิลป์สมัยอู่ทอง อายุ 200 กว่าปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2558 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ(จากโรงฆ่าสัตว์) เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำริการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้านของไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00น. ทำพิธีมอบโดยพระครูศรีธรรมกิจโกศลเจ้าอาวาสเป็นประธานมอบแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ จ.ขอนแก่นไว้เพาะพันธุ์ ใช้แรงงาน ห้ามฆ่า ห้ามขาย ในพิธีทำสัญญาและตั้งคำสัตย์ปฏิญาณ พระสงฆ์สวดชยันโต ทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ และบังสกุลโลงศพสงเคราะห์ รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เจริญรุ่งเรืองแก่ทุกท่าน สอบถาม 092-898-1833

h425c7b8.jpg