ร่วมไถ่ชีวิตสัตว์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชีวิต

Spread the love
he5cc0cb.jpg

ชื่อบัญชี พระวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์ อเนชากุล
ธนาคารทหารไทย
เลขบัญชี 4262202775

………………………………………………..

ชื่อบัญชี วัดป่าศิริสมบูรณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานางรอง
เลขบัญชี 7732305192

…………………………………………………

ชื่อบัญชี มูลนิธิวิศวาธารอโรคยาธรรมศาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ ฯ
เลขบัญชี 4042059938

ที่มา www.facebook.com/photo.php?fbid=47522956…35043&type=1&theater