ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโลงเย็น ถวายวัดที่ยังไม่มีโลงเย็นใช้งา​น

Spread the love

สร้างโลงเย็น 

ในขณะที่ ทางวัดเขานางบวช ได้เสาะหาวัดที่ขาดแคลนพระไตรปิฎก เพื่อที่จะนำพระไตรปิฎกไปถวาย โดยไปติดต่อที่วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา บังเอิญท่านเจ้าอาวาส แจ้งว่า ที่วัดยังไม่มีโลงเย็นใช้ งาน ทำให้เป็นปัญหา และอุปสรรค ในการประกอบพิธีศพ อีกทั้งญาติโยมในท้องถิ่นมีฐานะยากจน ทางวัดจึงไม่สามารถจัดซื้อจัดหาโลงเย็นมาใช้งานได้ ท่านเจ้าอาวาสวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จึงได้ฝากทางวัดเขานางบวช ช่วยบอกบุญญาติโยม เป็นกรณีพิเศษ เร่งด่วน เพื่อจัดซื้อโลงเย็น ให้กับวัดบุญนิมิตรเจริญธรรม
ดัง นั้น มูลนิธิพระอาจารย์ธรรมโชติ และวัดเขานางบวช จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างโลงเย็น ถวายแก่ วัดบุญนิมิตรเจริญธรรม จ.นครราชสีมา จะได้เป็นประโยชน์ของสงฆ์ และฆราวาส ในท้องถิ่น ต่อไป

h7f6f382.jpg

hb716304.jpg

hd2539a1.jpg

ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่วัดเขานางบวช จ.สุพรรณบุรี โทร.035-837-590 , 082-250-1560

สามารถร่วมบุญได้ที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาศรีประจันต์

ชื่อบัญชี พระอานุภาพ สารคนฺโธ

เลขบัญชี 403-550695-2


หากท่านร่วมทำบุญ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อทางวัดจะได้แยกแยะปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กรุณาแจ้งทางวัด ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้นะครับ

1. อีเมล์ [email protected]

2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข

035-837590, 082-2501560, 080-7761240 และ 083-3166177

3. หลังจากแจ้งชื่อแล้ว ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่าน ในหน้า page กิจกรรมที่ท่านร่วมทำบุญได้ครับ

4. หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อและที่อยู่ได้ทั้งทางอีเมล์และ sms ครับ (กรุณาแจ้งด้วยว่าจะมารับเองที่วัด หรือให้ส่งไปรษณีย์)

** หมายเหตุ : ทางวัดจะคงชื่อและนามสกุลของท่านไว้ในเว็บไซต์ของทางวัด ตลอดไป ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้จากกล่องค้นหา (สีเหลือง) ที่อยู่ทางขวามือ —>
หากท่านใดมีความไม่สะดวกในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล และต้องการให้ทางวัดลบชื่อของท่านออกจากเว็บไซต์ กรุณาแจ้งทางวัดได้ครับ