ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สมทบทุนสร้างองค์ปฐม หน้าตัก 5.6 เมตร วัดป่าธรรมจารี (ดงมะไฟ)

Spread the love

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สมทบทุนสร้างองค์ปฐม หน้าตัก 5.6 เมตร วัดป่าธรรมจารีย์ (ดงมะไฟ)

ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2561

?temp_hash=f52e826aec1e11dbb531b790cb508aef.jpg

ติดต่อ สอบถาม พระวิเศษ เตชวโร. 082 119 6716