ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ วัด ณ วัดบ้านประทุน จ.สุรินทร์

Spread the love

#ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ #ร่วมแชร์ช่วยวัด
ณ วัดบ้านประทุน 123 หมู่ที่
4 ตำบลแตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธาที่
ธนาคาร กรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชีวัดประทุน
เลขที่บัญชี 9866666581
CR. FB.กระดาน บอกบุญ หล่อพระ

he40e79e.jpg

h02d1503.jpg

hce9c640.jpg

h61f66ff.jpg